CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) – to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekologicznej i przyrodniczej, to wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

CSR zdjęcie 1920x1280

Nasza strategia CSR ma na celu zarekomendowanie takich działań, które pozwolą wzmocnić wizerunek spółki oraz przyczynić się do wdrożenia pozytywnych zmian wpływających korzystnie na środowisko naturalne, zaufanie inwestorów, zadowolenie naszych pracowników oraz społeczność lokalną i regionalną. Obszary zaangażowania i sposoby działania są zgodne z misją i celami strategicznymi Spółki.