Departament Bezpieczeństwa

Departament Bezpieczeństwa odpowiada w Spółce za realizację zadań:

1. Obsługa procesów KYC, AML oraz RODO;
2. Zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym;
3. Zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem informacji;
4. Ochroną danych osobowych i informacji niejawnych:
5. Definiowanie procesów z zakresu z zakresu cyberbezpieczeństwa;
6. Opiniowanie dokumentów, projektów, umów pod kątem zapewnienia wymagań bezpieczeństwa;
7. Nadzór nad przeprowadzeniem i nad realizacją zaleceń audytów bezpieczeństwa;
8. Obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa i szpiegostwa gospodarczego.

departament bezpieczeństwa 2000x2000