Tak, zgoda współwłaścicieli nie jest konieczna w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości. Takie zgody są niezbędne przy np. podziale fizycznym nieruchomości, czy ingerencji w strukture budynku (remont, rozbudowa, nadbudowa itp.) W tym drugim przypadku tę kwestię reguluje prawo budowlane.