Tak, obowiązek popdisywania umów pośrednictwa w formie pisemnej, nakłada na nas ustawa o gospodarce nieruchomości (Dz.U.1997 nr. 115 poz. 741)Nie podejmujemy, żadnych czynności bez podpisania odpowiedniej umowy. Jest to również korzyść dla klienta, ponieważ zabezpieczone są obie strony transakcji.