Ogólno przyjętej zasady nie ma, jednak należy pamiętać, że odsprzedajemy tylko ułamkową częsć nieruchomości. Nowy nabywca musi wziąc pod uwagę ewentualne koszty, na które może zostać narażony np. sprawy sądowe z innymi współwłaścicielami, zniesienie współwłasności czy podziały fizyczne. Występują również przypadki, gdzie inny udziałowieć zajmuje całą nieruchomość, przez co wartość posiadanego przez nas udziału ulega zaniżeniu. Należy pamiętać, że udziałów nie wycenia sie na podstawie wartości rynkowych mieszkań z jednym właścicielem.