KANON DOBRYCH PRAKTYK RYNKU FINANSOWEGO

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Atlantis Poland w swojej działalności kieruje się uniwersalnymi dla rynku finansowego standardami etycznymi określonymi w „Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego”. Kanon został opracowany pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego przez przedstawicieli blisko 28 instytucji i organizacji zrzeszających uczestników rynku wraz z grupą przedstawicieli świata nauki.

Sporządzony w 2007 roku zbiór zasad i praktyk rynkowych określa 16 podstawowych wartości, których wdrożenie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju rynku finansowego w Polsce. Ideą stojącą za powstaniem „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” była chęć wprowadzenia miękkich regulacji, zwiększających transparentność działalności podmiotów finansowych oraz bezpieczeństwo ich klientów.

kanon dobrych praktyk s 1920x1080

Od momentu powstania naszej spółki prowadziliśmy działalność w oparciu o wewnętrznie opracowane i przyjęte normy etyczne. Wprowadzenie „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” jest rozwinięciem obowiązujących w spółce wytycznych dotyczących współpracy z klientami i dłużnikami. W pełni zaadoptowaliśmy wartości w nim określone do potrzeb bieżącej działalności.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

  Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

  Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego