KYC

Polityka KYC realizowana w naszej spółce

  • Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości.
  • Zebranie danych tożsamości klienta oraz oświadczeń.
  • Sprawdzanie ich w zaufanych niezależnych źródłach, aby potwierdzić, że nie są oni na politycznie eksponowanym stanowisku (PEP) i nie są notowani na listach sankcji i restrykcji.
  • Weryfikacja dokumentu tożsamości w celu wykluczenia możliwości kradzieży tożsamości.
  • Ocena ryzyka klienta.
  • Ocena prawdopodobieństwa popełniania przez klienta przestępstw gospodarczych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
  • Oszacowanie, jakie ryzyko stanowi dany klient pod względem możliwej szkody na reputacji, ryzyk wizerunkowych i gospodarczych.
  • Ocena i w razie potrzeby, uzyskanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru relacji biznesowej.
  • Identyfikacja osoby uprawnionej i beneficjenta końcowego.

W stosownych przypadkach podjęcie uzasadnionych środków w celu zrozumienia struktury kontroli i własności klienta.

know your customer kyc 1920x1080