ŁAD KORPORACYJNY

Ład korporacyjny

(ang. corporate governance)

Ład korporacyjny to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych, mniejszościowych udziałowców i akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.
Spółka Atlantis Poland od początku swojej działalności jest zarządzana i funkcjonuje zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

ład korporacyjny 1490x1098