NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI2021-11-24T12:54:08+00:00

NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ogólne

1. Co trzeba zrobić, aby zgłośić nieruchomość do sprzedaży?2018-12-29T19:32:01+00:00

Wystarczy kontak z pracownikiem naszego biura i umówienie spotkania. Spotkanie może odbyć się w siedzibie naszej firmy, lub w mieszkaniu/domu, które zamierzają Państwo sprzedać. Należy przygotować dowód osobisty i numer księgi wieczystej. Jeżeli Nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, potrzebny będzie akt nabycia przez Państwa nieruchomości.

2. Czy konieczne jest podpisywanie umowy pośrednictwa?2018-12-29T19:32:54+00:00

Tak, obowiązek popdisywania umów pośrednictwa w formie pisemnej, nakłada na nas ustawa o gospodarce nieruchomości (Dz.U.1997 nr. 115 poz. 741)Nie podejmujemy, żadnych czynności bez podpisania odpowiedniej umowy. Jest to również korzyść dla klienta, ponieważ zabezpieczone są obie strony transakcji.

3. Na jaki okres czasu zawierana jest umowa pośrednictwa?2018-12-29T19:33:31+00:00

Umowa pośrednictwa zawierana jest na czas nieokreślony. Każdy klient ma prawo do jej wypowiedzenia, zgodnie z zapisem w umowie pośrednictwa, zachowując jedno miesięczny termin wypowiedzenia.

Udziały w nieruchomości

1.Czy można zbyć udział bez zgody innych współwłaścicieli?2018-12-29T19:37:27+00:00

Tak, zgoda współwłaścicieli nie jest konieczna w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości. Takie zgody są niezbędne przy np. podziale fizycznym nieruchomości, czy ingerencji w strukture budynku (remont, rozbudowa, nadbudowa itp.) W tym drugim przypadku tę kwestię reguluje prawo budowlane.

2. Jak wygląda wycena udziału w nieruchomości?2018-12-29T19:38:24+00:00

Ogólno przyjętej zasady nie ma, jednak należy pamiętać, że odsprzedajemy tylko ułamkową częsć nieruchomości. Nowy nabywca musi wziąc pod uwagę ewentualne koszty, na które może zostać narażony np. sprawy sądowe z innymi współwłaścicielami, zniesienie współwłasności czy podziały fizyczne. Występują również przypadki, gdzie inny udziałowieć zajmuje całą nieruchomość, przez co wartość posiadanego przez nas udziału ulega zaniżeniu. Należy pamiętać, że udziałów nie wycenia sie na podstawie wartości rynkowych mieszkań z jednym właścicielem.

3.Czy mogę liczyć na opiekę prawną podczas transakcji?2018-12-29T19:39:11+00:00

3. Tak, wytarczy kontakt z naszą infnolinią,a sprawa zostanie przekazana do przydzielonego państwu pracownika naszej firmy. Nadzorujemy, każdy etap sprzedzaży/odkupu udziału w nieruchomości. Przestrzegamy przed prowadzeniem jakichkolwiek czynności na własną rękę. Takie transakcje nie są tak proste jak mogło by się wydawać, poza tym są Państwo narażeni na pewne pułapki prawne, przed którymi warto się zabezpieczyć.

Przejdź do góry