Procedura MDR

MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules) – obowiązki informowania organów podatkowych przez Spółkę o schematach podatkowych klientów i kontrahentów.

Obowiązki MDR zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193).

Ordynacja podatkowa została znowelizowana w związku z implementacją do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r.

Obowiązki raportowania schematów podatkowych MDR są wykonywane przez Spółkę począwszy od 1 stycznia 2019 r.

strefa inwestora 1920x1280-2
strefa inwestora 1920x1280-1

Od 1 lipca 2020r. obowiązuje nowelizacja przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych – na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1106) wprowadzono m.in.:

  1. obowiązek ponownego raportowania schematów podatkowych transgranicznych, dla których pierwszej czynności dokonano po 25 czerwca 2018r.,
  2. obowiązek retrospektywnego przekazania przez Spółke w roli wspomagającego informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, którego pierwsza czynność związana z wdrożeniem nastąpiła w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dotychczas obowiązek raportowania retrospektywnego dotyczył wyłącznie promotorów i korzystających.

Aby prawidłowo wypełniać obowiązki w zakresie MDR, Spółka może się indywidualnie kontaktować z klientami i kontrahentami, aby poinformować o wypełnieniu obowiązków lub uzyskać dodatkowe informacje.

Przepisy wymagają dochowania należytej staranności nie tylko w relacji z organami podatkowymi, lecz również z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w daną transakcję. Regulacje dotyczą stron uczestniczących w transakcjach, w ich przygotowaniu, wdrożeniu oraz wsparciu.

strefa inwestora 1920x1280

Pełna treść Ordynacji podatkowej, w której znajdują się przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (Dział III Rozdział 11a Ustawy) dostępna jest pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001325/U/D20201325Lj.pdf

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Nowelizacja przepisów obowiązująca od 1 lipca 2020r. wprowadzająca m.in. obowiązek ponownego raportowania dla niektórych schematów podatkowych dostępna jest pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001106/O/D20201106.pdf

USTAWA z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym

USTAWA z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym

Ministerstwo Finansów opublikowało także Objaśnienia podatkowe „Informacje o schematach podatkowych (MDR)”, które dostępne są pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/

Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r.

Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r.